Ağız Hastalıkları Nedir?

Ağız hastalıkları branşı ağız içindeki değişikliklerin genel tıp ile bağlantısı bakımından geçiş alanıdır. Ağızda rastlanan bir değişikliğin diş, dolgu, protez vb. lokal faktörlerle ilişkili olup olmadığının ortaya konulabilmesi diş hekimliği bilgisi olmadan çoğu kez mümkün olmamaktadır.

Benzer şekilde ağırlıklı olarak diş ve yakın çevresinin hastalıklarıyla ilgilenen günlük diş hekimliği yaklaşımı da alınan eğitime bağlı olarak sistemik bir hastalık tablosunda yetersiz kalmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde bu problem ağız hastalıkları (oral medicine) branşı eğitimi ile çözülmüştür.

Ağız hastalıkları uzmanının ilgi alanı nelerdir?

 • Ağız mukozası ve ağız çevresinin bakteri, virüs mantarla ilgili iltihabi hastalıkları.
 • Spesifik infeksiyonların (tüberküloz, frengi, leproz gibi) ağız bulguları.
 • Aft görüntüsüyle beliren hastalıklar .
 • Ağız mukozasının veya kırmızı beyaz oluşumları .
 • Ağız mukozasında diğer renklenmeler (pigmentayon).
 • Ağız mukozasını kansere düşünebilen oluşumlarının tanısı.
 • Ağız kanseri tanısı.
 • Mukozanın kabarcık ve soyulmayla beliren deri hastalıklarındaki tablolar.
 • Dildeki değişiklikler ve mukozasının hastalıkları.
 • Protezlerin neden olduğu değişiklikler.
 • Ağızda kullanılan materyallere bağlı alerjik / toksile reaksiyonlar ve bunları andıran çok farklı hastalık görüntüleriyle ayırıcı tanı bakımından farklar.

Dildeki değişiklikler önemli bir hastalık işareti olabilir mi?

Tabiki olabilir ağız mukozasında belirti veren bir çok hastalık dilde de görülebilir, ama dilde hastalık değeri bunmayan kendine has değişiklikler veya anatomik varyasyonlarda vardır.

Hastaların büyük bir kısmı bu tür değişiklikleri önemli gibi değerlendirip gereksiz endişe / korkuya da kapılmaktadır.

Bunun haricinde görüntü vermeyen dil yanması sendromu gibi bir tabloda hastalarda kanser korkusu çok sık oluşmaktadır.

Ağız hastalıkları için hekimimizden randevu alın