No Comments

Yirmi yaş dişleri çenelerde en son olarak 17-25 yaş arasında süren azı dişleridir. Her yirmi yaş dişinin çekilmesi gerekmez. Eğer çene kavsinde yeterli yer varsa ve dişler sorunsuz şekilde sürdüyse bu dişlerin çekilmesi şart değildir. Ama bazı durumlarda yirmi yaş dişlerinin çekilmesi gerekir. Bu durumları şu şekilde özetleyebiliriz: Perikoronit (Dişeti ve kemikte oluşan apse) : […]

Read More

No Comments

Diastema dişler arasında bulunan boşluklara verilen isimdir. Sebebi genetik olarak dişlerin çene kemiklerine göre küçük olması veya diş çekimi sonrası oluşan boşluğa çekim bölgesinin önündeki ve arkasındaki dişlerin kayması olabilir. Dişlerin ayrık olması direkt olarak sağlık problemine yol açmasa da dolaylı olarak sorunlara yol açabilir. Diastamaya sürekli olarak dil ve yanakların girmesi yumuşak dokuda tahrişe […]

Read More

No Comments

Gece plağı diş sıkma ve diş gıcırdatmanın dişlere vereceği zararı engellemek amacıyla yapılan yumuşak ya da yarı sert plastikten bir apareydir. Yaklaşık 1 ya da 2 mm kalınlığında şeffaf bir malzemeden yapılır. Çoğunlukla üst çeneye uygulanır. Dişlerin üstüne tam adapte olarak diş sıkma sonucu dişlerde oluşabilecek kırık, çatlak, aşınma gibi durumların önüne geçer. Sadece gece […]

Read More