Yirmi Yaş Dişleri Ne Zaman Çekilir ?

No Comments

Yirmi yaş dişleri çenelerde en son olarak 17-25 yaş arasında süren azı dişleridir. Her yirmi yaş dişinin çekilmesi gerekmez. Eğer çene kavsinde yeterli yer varsa ve dişler sorunsuz şekilde sürdüyse bu dişlerin çekilmesi şart değildir. Ama bazı durumlarda yirmi yaş dişlerinin çekilmesi gerekir. Bu durumları şu şekilde özetleyebiliriz:

  1. Perikoronit (Dişeti ve kemikte oluşan apse) : Tam olarak süremeyen yirmi yaş dişlerinin çevresindeki diş etinde biriken ve fırça ile temizlenemeyen plak sebebiyle apse oluşabilir. Bu apse ağrı, şişlik, ağız kokusu, trismus (çiğneme kaslarında spazm) sebebiyle ağzı açamama gibi şikayetlere sebep olur. Tedavi edilmez ise enfeksiyon lenflerde şişlik oluşturur, yayılım göstererek ateşe neden olabilir.
  2. Kist oluşumu : Yirmi yaş dişleri sürerken çevrelerinde bulunan kılıf (folikül) rezorbe olmazsa kist oluşumları görülebilir. Kistler çene kemiğinde erimelere sebep olur, kemiği zayıflatır. Kistlerin tedavi edilmediği ve ilerlediği durumlarda nadir de olsa farklı oluşumlara dönüşme ihtimali vardır.
  3. Çürük : Yirmi yaş dişleri diş arkının en sonunda bulunurlar. Bu bölgeye diş fırçası ile ulaşmak ve temizlemek çok zor olabilir. Bu yüzden de çürümeye çok yatkın dişlerdir. Çürüdükleri durumda ağrı ve apseye neden olurlar. Ayrıca  komşu dişlerin de çürümesine sebep olabilirler. Bu yüzden kimi zaman önlem amaçlı çekilmeleri uygun olur.
  4. Ortodontik tedavi : Ortodontik tedavi sonrasında ya da öncesinde yirmi yaş dişlerinin çekilmesi gerekebilir. Çene kemiğinde yeterli yer olmaması sebebiyle dişlerin çapraşık çıktığı durumlarda ortodontik tedavinin başarılı olması için yirmilik dişlerin alınması lazımdır. Eğer ortodontik tedavinin bittiği zamanda henüz yirmilik dişler çıkmadıysa sonraki dönemde sürerken öne doğru basınç uygulayıp tedavinin sonuçlarını bozabilirler. Bu dişlerin tedavi sonrası takip edilerek uygun zamanda alınması gerekir.
  5. Komşu dişleri koruma amaçlı : Yirmi yaş dişleri düzgün şekilde süremediği durumlarda ön dişlere baskı uygulayarak diş köklerinde ve kemikte erimelere sebep olabilir. Ayrıca temizlenmesi zor bölgelerde oldukları için ara yüzlerde biriken bakteriler ön dişlerde çürüğe sebep olabilir. Eğer karşı çenede temas ettiği bir diş yoksa uzayarak karşı çenenin damaklarında yaralara sebep olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.